Ambassadøruddannelsen

Ambassadøruddannelsen er et kursus på ½ dag som har fokus på målrettet kommunikation, opbygning og vedligeholdelse af relationer og tillid.

 

Kurset består af 3 dele:

  1. Hvordan bevarer du eksisterende kunder?
  2. Hvordan bliver eksisterende kunder til ambassadører?
  3. Hvordan får du nye kunder?

 

Følgende emner bliver berørt:

  • Beslutningsprocessen i relation til kunder. (Hvordan træffes beslutninger? Hvor meget betyder den emotionelle intelligens for beslutningsgrundlaget? Hvordan anvendes denne viden ude hos kunderne?)
  • Hvordan virker hukommelsen? (Praktisk anvendelse af kort-tids og lang-tids hukommelsen hos kunder, anvendt NLP).
  • Kundeadfærd. (”Røntgenmødet”, typologi).
  • EFU Modellen. (Pris er det du betaler, værdi er det du får).
  • Tillid. (Sammenhæng mellem tillid, proceshastighed og omkostninger).
  • Den praktiske forberedelse af et kundemøde.